יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
 
החלה ההרשמה להשתלמויות חודש יולי בבית ברל!
פורסם: 11:18 (23/06/11) ד.א.ת.א. ניהול
ניתן להירשם ולקבל מידע באתר ד.א.ת.א, דרך השתלמויות- השתלמויות בארץ.

בהצלחה!